Kurzy autoškoly

Autoškola Lektor s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa venuje  výučbe a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá (ďalej len „vodičský kurz“)  motorových vozidiel skupín A1, A2, A, B.

Sme spoločnosťou u ktorej na prvom mieste je spokojnosť našich žiakov spoločne s kvalitnou službou spojenou s vykonaním výcviku na príslušnú skupinu vodičského oprávnenia. Hodnotením našej práce sú za tie roky nespočetné množstvá spokojných vodičov. Jedna vec je vykonať výcvik podľa zákonom stanovených podmienok a druhá vec je naučiť Vás jazdiť, snažíme sa o splnenie oboch cieľov.

K dosiahnutiu uvedených cieľov treba nasledujúce podmienky:

 • Kvalifikovaní inštruktori

  Sme tím kvalifikovaných inštruktorov s viacej ako desať ročnou praxou vo výcviku v autoškole.

 • Kvalitná a spoľahlivá technika

  Nemáme nikdy staršie vozidlo ako 4 roky s najmodernejšou technológiou v jeho ovládaní ako je parkovacia kamera, panoramatická strecha, šesť prevodových stupňov, klimatizácia a systém doporučeného radenia prevodových stupňov.

 • Komfortné prostredie

  Môžeme povedať že máme vlastné priestory v ktorých sa nachádza moderná učebňa vybavená novou výpočtovou technikou, učebňa TRENAŽÉRA ktorá je vybavená moderným trenažérom s projekciou.

 • Náhradná výcviková plocha

  Disponujeme dvomi náhradnými výcvikovými plochami, z toho jedna je priamo u autoškoly.

Keby sme mali písať všetko o nás bola by to dlhá slohová práca a preto treba prísť a presvedčiť sa. Tešíme sa!