Organizácia výcviku / Ako to funguje

 • Prihlásiš sa do autoškoly

  Po prihlásení dostaneš žiadosť na získanie vodičského oprávnenia (stiahnuť tu), ktorú si necháš potvrdiť u lekára a až po odovzdaní uvedenej žiadosti autoškole je možné ťa zaradiť do výcviku.

 • Výučba a výcvik sa vykonáva v nasledujúcom poradí

  Teória(32 hodín) – ktorá je vykonávaná inštruktorom za pomoci dataprojektora a PC v priestoroch autoškoly. Teoretická príprava je potrebná k zvládnutiu nasledujúceho praktického výcvik v rozsahu Pravidiel cestnej premávky , Zásady bezpečnej jazdy, Teória vedenia vozidla a Náuka o vozidlách a ich údržbe. Teória sa vykonáva v 3 hodinových celkoch t.z.n. minimálne 11 teórií spravidla 2 x za týždeň tak ako to vyhovuje žiakom. Je možné si dohodnúť i individuálny program.

  Praktický výcvik Auto trenažér (4 hodiny)– pri tomto výcviku získajú žiaci základné vedomosti a návyky pri ovládaní motorového vozidla. Ako je rozbiehanie, radenie prevodových stupňov a vedenie vozidla na vozovke.

  Po zvládnutí uvedenej činnosti prechádzame na výcvik na:

  • Náhradnej cvičnej ploche(4 hodiny) – osvojenie si základov ovládania motorového vozidla mimo cestnej premávky.
  • Cestná premávka (30 hodín) – podľa etapizácie výcviku.

  Jedna jazda pozostáva 2 vyučovacích hodín v rozsahu 45 minút, je možné po dohode sa autoškolou mať aj 3 hodinovú jazdu.

 • Vykonanie záverečnej skúšky

  Po splnení uvedených podmienok výcviku ťa autoškola prihlási na záverečnú skúšku, ktorá pozostáva z 3 častí:

  1. Test z pravidiel cestnej premávky maximálny počet 55 bodov minimálne 50 bodov.
  2. Jazda na Náhradnej cvičnej ploche 10 minút + otázka z konštrukcie.
  3. Jazda v cestnej premávke – 25 minút

  Po zvládnutí uvedených podmienok je ti udelené príslušné vodičské oprávnenie.