AUTOŠKOLA

Sme spoločnosťou u ktorej na prvom mieste je spokojnosť našich žiakov spoločne s kvalitnou službou spojenou s vykonaním výcviku na príslušnú skupinu vodičského oprávnenia…

BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Vypracovanie predpísanej dokumentácie BOZP – smernice, pokyny, pravidlá na zaistenie BOZP na pracoviskách, koncepcia politiky BOZP, zásady bezpečnej práce, analýza rizík…

MOTOROVÉ VOZÍKY

Bezpečná, správna a odborná obsluha motorových vozíkov a manipulácia s bremenami môže byť zabezpečená len kvalifikovaným vodičom. Pre zabezpečenie takejto kvalifikácie…

© 2016 Autoškola Lektor, s.r.o., Lichardova 1, 909 01 Skalica | tel: +421 905 334 875