CIVILNÁ OCHRANA

Ušetríme vám čas a peniaze optimalizáciou rozsahu plnenia úloh v oblasti CO. Posúdenie úrovne vášho zabezpečenia v oblasti CO vám ponúkame zdarma.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Vypracovanie predpísanej dokumentácie BOZP – smernice, pokyny, pravidlá na zaistenie BOZP na pracoviskách, koncepcia politiky BOZP, zásady bezpečnej práce, analýza rizík…

MOTOROVÉ VOZÍKY

Bezpečná, správna a odborná obsluha motorových vozíkov a manipulácia s bremenami môže byť zabezpečená len kvalifikovaným vodičom. Pre zabezpečenie takejto kvalifikácie…

© 2016 Lektor, s.r.o., Dr. Jozefa Šátka 2771/10, 909 01 Skalica | tel: +421 905 334 875