Výchova a vzdelávanie

Výchova a vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou politiky našej spoločnosti. Nevenujeme sa len vzdelávaniu vodičov ale aj detí, prostredníctvom projektov Dopravnej výchovy na základných školách. Spolupracujeme v uvedenej oblasti aj na stredných školách, v krúžkoch Dopravnej výchovy.

Našim cieľom je preventívne pôsobenie v doprave na všetkých spomínaných úrovniach a zvýšenie dopravného povedomia žiakov.